Replicarea bunelor practici din România și a modelului Alba Iulia Smart City la nivelul comunitatilor rurale din Moldova

La Văleni a demarat proiectul ”Soluții SMART pentru comunități SMART”, inițiat și implementat de către Eco-Village Văleni / AO Ecoscout, cu finanțare din partea Programului de Granturi Mici GEF – PNUD. Acesta are scopul de a transfera bunele practici din România (Alba Iulia Smart City) ce țin de soluții smart pentru a dezvolta la Văleni premisele pentru „Primul SMART Village din Moldova”. Sunt astfel folosite soluții digitale și de energie regenerabilă pentru dezvoltarea turismului și a infrastructurii publice locale.

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 18 de luni, începând cu luna aprilie, având ca beneficiari direcți cei peste 3057 de locuitori ai localității, dintre care 200 de copii și părinții acestora, 34 de angajati ai instituțiilor publice, 500 de tineri din localitate. Proiectul este compus din mai multe componente complementare, care prevăd mai multe acțiuni, precum:

  • Crearea unui model de success/impact privind implementarea solutiilor SMART City în mediul rural, prin instalarea unui arbore solar (cu Wi-Fi și capabilități de încărcare a dispozitivelor) în centrul satului (lângă gimnaziul local, Palatul Culturii și locul de joacă pentru copii), care va fi catalizatorul soluțiilor inteligente instalate în localitate și a campaniilor de informare
  • Dezvoltarea soluțiilor de energie sustenabilă pentru clădirile publice ale satului Valeni, precum instalarea a 15+KW de panouri solare pentru APL Valeni si Gimnaziul Valeni)
  • Integrarea soluțiilor SMART City în traseul turistic local prin integrarea senzorilor digitali SMART (ce vor povesti legendele locului) de-a lungul rutei turistice locale “Traseul lui Petru Rares” ți instalarea unui sistem de senzori și/sau de becuri LED pentru controlul consumului de energie pentru sistemul de iluminat din satul Valeni
  • Alte acțiuni de formare a antreprenorilor locali, diseminarea bunelor practici și încurajarea elevilor să-și dezvolte capabilități IT

Anul trecut la Văleni, în Lunca Prutului, prima Rezervație a Biosferei UNESCO din Moldova, s-a incheiat cu success proiectul #ReDescoperaLuncaPrutului – cel mai mare proiect de dezvoltare rurală din Luncă,  o mișcare locală, initiată tot de către A.O. Ecoscut si Eco-Village Văleni, cu suportul Global Environment Fund (GEF), USAID Moldova și al Biroului cu Relații cu Diaspora.

Proiectul a fost construit în urma unui studiu academic în parteneriat cu Universitatea din Aberdeen, Marea Britanie și a derivat din Planul de acțiuni prezentat în cadrul Panelului tematic „Turism și dezvoltare rurală” al celei de-a V-a ediții a Galei Studenților Originari din Republica Moldova (GSORM).

Scopul proiectului a fost de a oferi zonei Luncii Prutului o alternativă economică viabilă prin dezvoltarea turismului durabil, precum și de a construi capacități susținute și modele de succes pentru ca localnicii să se implice în activitatea de eco-turism.  Concret, în cadrul proiectului s-a organizat o campanie de crowdfunding și un seminar tematic pentru coagularea comunității locale, crearea și îmbunătățirea infrastructurii turistice de pe traseul turistic „Drumului lui Petru Rareș”(instalarea indicatoarelor turistice, a unui loc de joaca pentru copii și o scena de vară pentru festivități, turnuri la înălțime și foișoare rustice pentru observarea păsărilor), precum si diferite actiuni cu localnicii pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale (certificare ghid turistic, etc.).

Pe această bază solidă, noul proiect-pilot din Lunca Prutului, „Solutii SMART pentru comunități SMART”  vine în completarea celui de mai sus, cu scopul de intensifica eforturile de dezvoltare locală.

„Soluții SMART pentru comunități SMART”  derivă de asemenea din cadrul Galei  Liga Studenților Originari din Republica Moldova, cu precădere din planul de acțiuni coagulat în cadru cadrul primului Innovation Hub al celei de-a VI-a ediții al Galei, centrat pe “Soluții SMART City” și a fost asumat de către comunitatea locală din Văleni, companiile partenere din Romanian Business Leaders și  Digital Park Chișinău.  Proiectul se desfășoară sub egida Repatriot și al Programului de accelerare rurală Antreprenorești, din care Văleni face de asemenea parte, ca primă comunitate din Moldova adoptată.

Mai mult, prin procesul de infratire a satului Valeni-ului cu comuna Corbi din Arges, Romania (un exemplu de bune practici pentru turismul rural) proiectul își propune să construiască capacități susținute pentru a atrage noi investiții a antreprenorilor din România  și Republica Moldova.

Implementarea acestui proiect și crearea infrastructurii adecvate de solutii SMART City de-a lungul Traseului lui Petru Rareș, inclusiv prin folosirea solutiilor digitale reprezintă doar primul pas în proiectul de dezvoltare general de dezvoltare a zonei, in special în contextul încadrării Zonei Luncii Prutului ca Rezervație a Biosferei sub egida UNESCO.

Construit în baza parteneriatul cu Romanian Business Leaders și încadrarea Valeni-ului în cadrul proiectului de accelerare Rurală „Antreprenoresti„, precum și poziționarea acestuia ca primul „Sat SMART al Moldovei” dezvoltat cu ajutorul capitalului și transferurilor de bune practici din România, proiectul va servi ca un exemplu de implicare comunitară și acțiune a diasporei.  Va putea deveni drept model de bune practici pentru celelalte comunități din Moldova, stimulându-le astfel să acționeze în mod concret, prin aprofundarea conexiunilor dintre părțile interesate locale și companiile / autoritățile publice din România pentru dezvoltare de durată.