• Este nevoie de sistem unitar la nivel de UE pentru investitorii de retail, mai accesibil, ușor de înțeles și mai puțin birocrat pentru a-i încuraja să investească în instrumentele pieței financiare

Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) și Intercapital Invest S.A., prin intermediul clubului de investitori „Club 149”, au organizat o dezbatere publică online pentru a răspunde la chestionarul pus în consultare publică de către Comisia Europeană cu privire la Strategia Europei pentru investitorii de retail.

În cadrul celor 3 sesiuni de lucru dedicate, au participat investitori individuali și reprezentanți ai cluburilor de investitori care și-au exprimat opiniile cu privire la secțiunile din cadrul chestionarului în ceea ce privește cadrul legislativ european MiFID II, OPCVM, PRIIP, IDD, PEPP. Concluziile au fost transmise Comisiei, ca propuneri. Acestea au vizat  crearea unui cadru mai accesibil, pentru investitorii de retail, la instrumentele financiare din cadrul Uniunii și totodată creșterea protecției acestora ca urmare a procesului accelerat de digitalizare cu referire la: alfabetizare financiară, inovare digitală, documentație precontractuală, protecție pentru tranzacțiile online.

Daniela Șerban, Președinte și Co-fondator ARIR a precizat cu această ocazie:„Comisia Europeană este în proces de elaborare a unei strategii privind investițiile persoanelor fizice cu scopul de a garanta că investitorii de retail pot profita pe deplin de piețele de capital și că normele prevăzute de diferitele instrumente juridice sunt coerente. Am transmis Uniunii Europene faptul că ne dorim mai multă flexibilitate în documentația precontractuală și posibilitatea de a compara între diverse instrumente financiare. Un alt element semnalat este protecția scăzută în cazul deschiderii online de conturi. Totodată considerăm esențial să avem educația financiară cât mai devreme în școli, iar alfabetizarea financiară  reprezintă o altă prioritate.”

Mihaela Stoica, Director General Intercapital Invest a declarat: ”Participarea în această acțiune alături de investitorii de retail a fost o experiență interesantă din perspectiva calității noastre de consultant care interacționăm atât cu companiile în procesul de transformare și listare la BVB, cât și cu investitorii prin intermediul clubului de investitori- Club 149. Principalele schimbări pe care investitorii de retail le-au evidențiat pentru a fi transmise în atenția Comisiei Europene prin intermediul acestui chestionar se referă la simplificarea documentației aferenta procesului investițional, o mai bună corelare între pachetele legislative UE aferente produselor de investiții, acces la o formă de consultanță de investiții mai accesibilă din partea actorilor pieței, acces la training oferit în mod continuu de către actorii pieței prin intermediul proceselor de consiliere/vânzare, limbaj ușor de înțeles în elaborarea documentației aferente produselor de investiții, o mai bună evidențiere a produselor de investiții adresate investitorilor de retail, eliminarea barierelor investiționale, comparabilitate între produsele de investiții și acces mai facil la produsele de investiții din cadrul Uniunii atât din punct de vedere al costurilor, cât și din punct de vedere al documentației.”

Dialogul cu părțile interesate a arătat că este nevoie la nivel de Uniune de un sistem unitar pentru investitorii de retail, mai accesibil, ușor de înțeles și mai puțin birocrat pentru a-i încuraja să investească în instrumentele pieței financiare.

Strategia de investiții de retail pe care Comisia o va prezenta în prima jumătate a anului 2022 are ca obiectiv principal creșterea accesibilității investitorilor de retail la piețele de capital pentru ca aceștia să poată beneficia de: (i) protecție adecvată, (ii) consiliere obiectivă, (iii) varietate de servicii și produse financiare competitive și eficiente din punct de vedere al costurilor și nu în ultimul rând de (iv) transparență și comparabilitate între produsele de investiții care să fie ușor de înțeles pentru acest segment.

În conturarea acestei strategii au fost solicitate opiniile tuturor părților interesate, iar vocea fiecărei țări a putut fi auzită prin completarea on-line a chestionarului în platforma EuSurvey. Se așteaptă ca în urma colectării acestor opinii din partea statelor membre să se elaboreze o strategie prin care să se încurajeze investirea prin intermediul platformelor online și o flexibilizare în ceea ce privește deschiderea de conturi de investiții cu asigurarea nivelului necesar de încredere și siguranță.

Foto Pixabay