Arhitectura parteneriatului public-privat se modifică substanțial conform prevederilor introduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Principalele noutăți, conform Deloitte, vizează:

  • Noi definiții ale unor concepte;
  • Posibilitatea ca partenerul public să contribuie la finanțarea investițiilor cu resurse din fonduri publice, altele decât fonduri externe nerambursabile postaderare sau contribuția națională aferentă acestora.

Citește și: Parteneriatul Public-Privat, cea mai așteptată metodă de finanțare

Au fost aprobate condițiile generale și specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, în materia achizițiilor publice
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în M. Of. nr. 26 din 11 ianuarie 2018, au fost aprobate condițiile generale și specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, pentru contractele de achiziție publică sau sectorială care au ca obiect fie exclusiv execuția de lucrări, fie atât proiectarea cât și execuția de lucrări și care:

  • sunt aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile sau rambursabile, iar
  • valoarea totală estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. 1 lit. a din Legea nr. 98/2016, respectiv 24.977.096 lei.

Citește și: Tudose: Proiectul parteneriatului public-privat, adoptat prin OUG 

Proiect de lege privind autorizarea executării lucrărilor de construire și desființare a construcțiilor
Noul proiect de lege privind autorizarea executării lucrărilor de construire și desființare a construcțiilor își propune să înlocuiască Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, restructurând legea și aducând și o serie de modificări de substanță.

A fost publicat câștigul salarial mediu brut pe țară în vigoare pentru anul 2018
Valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei.