Fiecare leu acordat în tichete de masă aduce încasări bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contribuții sociale scutite de la plată intră în economia locală aproape 4 lei, arată o analiză realizată de Academia Română – Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”.

La fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masă se creează un loc de muncă în sectorul agroalimentar, retail sau horeca. Tichetele valorice, îndeosebi tichetele de masă, pentru care s-au făcut calcule specifice pentru anii 2014 și 2016, au o eficiență remarcabilă în generarea de consum, locuri de muncă și venituri bugetare, ca urmare a efectului de rostogolire a impactului lor pe șase „valuri” succesive de impuls economic.

Autorii studiului au descris fiecare „val” astfel:

– primul „val” se referă la generarea de venituri bugetare prin simpla acordare a tichetelor de masă – impozit pe salariu la nivelul angajaților care primesc tichete de masă, impozit pe profit la nivelul emitenților de tichete;

– al doilea „val” se referă la generarea de impozit pe profit la nivelul retailerilor care acceptă plăți cu tichete de masă la bunurile alimentare vândute, de TVA la nivelul producătorilor de produse primare agro-alimentare vândute retailerilor, de impozit pe profit la nivelul producătorilor de produse primare agro-alimentare vândute retailerilor;

– al treilea „val” se referă la generarea de noi locuri de muncă de tip salarial, precum și de locuri de muncă de tip non-salarial (convenții de muncă ad hoc sau pe durată determinată sau pe activități pre-stabilite) la producătorii de produse agro-alimentare primare, la retaileri, la emitenții de tichete de masă, la firmele curierat;

– al patrulea „val” se referă la generarea de venituri bugetare (impozit pe profit, impozit pe salariu, contribuții sociale, TVA) aferente noilor locuri de muncă salariate;

– al cincilea „val” se referă la creșterea consumului de bunuri alimentare (consum efectiv final al gospodăriilor populației) generat de noii salariați, precum și noile persoane ocupate non-salariate;

– al șaselea „val” se referă la generarea de noi venituri bugetare la nivelul TVA aferent consumului suplimentar.

În 2016, sistemul tichetelor de masă a injectat în economie 5,7 miliarde de lei (volum de emitere), generând 104.440 locuri de muncă și un consum total de 8,4 miliarde de lei, care include și consumul generat de aceste locuri de muncă. De asemenea, încasările bugetare au fost de 2,3 miliarde de lei (TVA – 784,4 milioane de lei, contribuții sociale – 396,4 milioane de lei, impozit pe salariu – 1 miliard de lei, impozit pe profit – 111,6 milioane lei), cu un sold pozitiv pentru bugetul public de 133 de milioane de lei.

Studiul Academiei Române evidențiază faptul că tichetele valorice, în special cele de masă, aduc la bugetul public venituri bugetare echivalente cu o rată de impozitare de circa 40%, mai mare decât eficiența tuturor impozitelor și contribuțiilor sociale actuale.

Pentru anul 2019, studiul arată că bugetul public ar câștiga 1,4 miliarde de lei dacă toți bugetarii ar primi tichete de masă (la valoarea actuală de 15 lei pe zi) în locul indemnizațiilor de hrană (în valoare anuală de două salarii minime brute pe economie), în condițiile prevederilor noului Cod Fiscal. Pentru același an 2019, restrângând comparația doar la bugetarii din domeniul sanitar, calculele arată că bugetul public câștigă 360 milioane de lei prin acordarea de tichete de masă, în valoare de 15 lei pe zi lucrată, comparativ cu acordarea de indemnizații de hrană, conform prevederilor noului Cod Fiscal.

Studiul de cercetare „Impactul economic, social și financiar al sistemului tichetelor valorice (tichete de masă, tichete cadou, vouchere de vacanță)” a fost derulat în lunile octombrie-noiembrie 2017, folosind tehnici de analiză calitativă și cantitativă a datelor empirice disponibile pentru perioada 2009-2017.

Sursa: Mediafax