Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), din cadrul MDRAPFE, deschide apeluri în valoare totală de 13 milioane de euro pentru depunerea de proiecte care vizează îmbunătățirea pregătirii specialiștilor în domeniul sănătății.

Finanțările lansate vor susține proiecte naționale ce vor îmbunătăți serviciile medicale orientate către prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin şi sân, precum și derularea celei de-a doua etape a programelor de îngrijire a gravidei și a copilului, se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Beneficiarii direcți sunt aprox. 600 specialiștii implicați în derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament: medici, tehnicieni, fizicieni, manageri de date, asistenți medicali, asistenți medicali comunitari, psihologi, biologi, tehnicieni, registratori medicali, mediatori sanitari.

Aceștia vor participa, timp de jumătate de an, la programe de formare sau instruire profesională a cel mult șase ani.
Totodată, prin proiectele finanțate va fi realizat și cadrul metodologic, în vederea asigurării unui standard unitar de realizare a screening-ului la nivel național și consolidării controlului cancerului de col uterin şi cancerului de sân.

Concret, prin asemenea proiecte se urmărește depistarea bolii încă din stadiile incipiente ale instalării ei. Vor fi realizate, totodată, registre naționale şi vor fi organizate activități de informare, educare și conştientizare a grupului țintă.

Solicitanții eligibili în cadrul celor trei apeluri de proiecte sunt instituții medicale publice, unități cu personalitate juridică aflate în subordinea Ministerului Sănătății, în parteneriat cu institutele sau centrele de sănătate publică, precum și instituții publice regionale sau naționale, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Sănătății, universități publice de Medicină și Farmacie, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, ONG-uri etc.

Cererile de finanțare se primesc în perioada 11 octombrie 2017 – 31 ianuarie 2018.
Apelurile de proiecte lansate astăzi sunt finanțate din Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.
Concret, este vorba despre următoarele documente:
– Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor ”Sprijin pentru derularea programelor de îngrijire a gravidei și copilului – etapa I”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9., cu o alocare totală de aproximativ trei milioane de euro.
– Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor – ”Fii responsabilă de sănătatea ta – sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa I”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9., cu o alocare totală de aproximativ cinci milioane de euro.
– Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor -”Fii responsabilă de sănătatea ta – sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa I”-AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9, cu o alocare totală de aproximativ cinci milioane de euro.

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare UE de 4,326 miliarde de euro. Acesta stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE.