Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, pe 14 octombrie a.c., varianta finală a Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 14 – Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență.

Astfel, începând cu data de 15 octombrie a.c., va fi lansat apelul aferent celor 3 proiecte majore din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Spitalele Regionale de Urgență din Regiunile de Dezvoltare ale României: Nord-Est, Nord-Vest și Sud-Vest Oltenia.

Perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare este: 15.10.2019, ora 08:00 – 15.04.2020, ora 23:00, iar cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Valoarea minimă eligibilă/proiect trebuie să depașească 50.000.000 euro, iar valoarea finanțării nerambursabile acordată de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru cele 3 proiecte majore din cadrul celor 3 regiuni (Nord Est, Nord Vest și Sud Vest) este de 141.000.000 euro.

Ținând cont de bugetul și de particularitatea proiectelor, alături de tipul solicitantului eligibil, procentul integral aferent contrapartidei naționale va reprezenta rata de confinanțare din partea solicitantului pentru fiecare proiect depus. Aceasta trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea nerambursabilă solicitată (FEDR).

Apelul de proiecte cu titlul POR/2019/14/14.1/14.1/1/SPITALE REGIONALE, COD APEL POR/105/14/1/Spitale Regionale face parte din Prioritatea de investiții 14.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 14.1 ”Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici