Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României a organizat miercuri, 21 iulie 2020, Conferința „Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), Cadrul de planificare strategică pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Administrației Publice”. Sub motto-ul „Planificăm global, acționăm local!”, organizatorii și-au propus să creeze un spațiu de discuțiii care să reunească o gamă diversă de actori instituționali de la nivel central și local, pentru a accelera dezvoltarea României pe baza celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă (ODD).

Evenimentul vine în întâmpinarea noului exercițiu financiar 2021-2027,  a cărui structură va încuraja investițiile sustenabile.

„Astăzi, când liderii europeni au ajuns la un acord pentru relansarea economică, am reușit să aducem la aceeași masă actori cheie de la toate nivelurile de decizie. România va primi 80 de miliarde de euro pentru a-și reclădi economia. Aceste fonduri ar trebui folosite pentru a schimba paradigma de dezvoltare într-una durabilă, care să pună accentul pe bunăstarea cetățenilor. Este esențial să folosim banii europeni în mod eficient, ceea ce însemnă că avem nevoie de o abordare coerentă și unitară,  a declarat consilierul de stat László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă

În acest context, consilierul de stat László Borbély a anunțat că Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va lansa, în noiembrie, un ghid pentru elaborarea Strategiilor de dezvoltare locală 2021-2027, în acord cu Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.

În ceea ce privește Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Ionel Dancă, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, a precizat că tot planul național de investiții și relansare economică are la bază tranziția economiei românești către un model de dezvoltare durabilă.

 ”Spre exemplu, avem planificate investiții de aproximativ 16 milioane de euro în noi capacități de producție a energiei din surse de energie verde. Obiectivele pentru dezvoltare durabilă pot să aducă beneficii pentru companii și pentru România, întrucât creșterea competitivității companiilor românești, dezvoltarea infrastructurii, utilizarea surselor de energie curată, reprezintă bazele unui model de dezvoltare economică care poate să ducă la creșterea calității vieții pentru toți românii”, a declarat Ionel Dancă.

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă sprijină fundamentarea și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală prin:

 • promovarea și informarea la nivelul administrației publice locale a Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
 • promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă;
 • fundamentarea cadrului de lucru al Planului de acțiune pentru implementarea SNDDR 2030, la nivel local, prin armonizarea obiectivelor de dezvoltare locală cu cele de dezvoltare durabilă la nivel național și adaptarea contextului local la ODD-uri;
 • realizarea unui ghid pentru autoritățile publice locale pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 2021-2027 în acord cu SNDDR 2030.
 • ministrul dezvoltării a vorbit despre o serie de inițiative ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în vederea îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă: “Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) este în proces de elaborare a Politicii Urbane, în colaborare cu Banca Mondială. Politica Urbană, ce va fi adoptată prin Hotărâre de Guvern, urmărește realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, precum și a obiectivelor din Noua Agendă Urbană. În același timp, România participă la efortul Uniunii Europene de tranziție de la o economie bazată pe combustibili fosili către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, axată pe sporirea eficienței energetice; astfel, MLPDA a elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru adoptarea Strategiei de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.”

  În cadrul videoconferinței, ministrul Ion Ștefan a prezentat și măsurile orientate cu precădere spre diversificarea activităților economice, dezvoltarea comunităților rurale, accesul la servicii de bază și echipare tehnico-edilitară, incluse în Planul Național de Investiții și Relansare Economică și care intră în aria de competență a MLPDA:

  • programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor;
  • construirea primelor 3 spitale regionale (Cluj, Iași și Craiova), în perioada 2021 – 2027, cu o valoare totală de 1,64 miliarde euro;
  • programe de investiții locale în sistemul sanitar pentru perioada 2021-2027, în valoare de aproximativ 17,5 miliarde lei;
  • construirea/modernizarea a 40 de campusuri școlare și a 30 de cămine studențești din 13 centre universitare;
  • extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare;
  • extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale;
  • modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale;
  • 000 de unități locative pentru specialiști (2 miliarde de lei) și 5.000 unități locative pentru tineri, destinate închirierii (1 miliard de lei);
  • strategia de renovare, termoficare și reabilitare energetică a clădirilor și de reabilitare a clădirilor cu risc seismic;
  • reabilitarea monumentelor istorice, a patrimoniului cultural și a sediilor administrative;
  • investiții în infrastructura sportivă.

În anul 2015, în cadrul lucrărilor summitului ONU de la New York, a fost adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Prin acest document, ONU a oferit o agendă universală cu obiective clare și cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi un plan de acțiune pe 15 ani pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor europene și a celor din documentele ONU în materie de dezvoltare sustenabilă a fost înființat Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2017.