2,8 miliarde de abonamente 5G la nivel mondial și 24,9 miliarde de conexiuni la IoT, până în 2025

2/3 din forța de muncă mondială va depinde de conectivitatea 5G, până în 2030

PANDEMIA A ACCELERAT transformarea digitală, crescând cererea de soluții inteligente și fiabile de comunicații, pe piețele de consum și pe piețele industriale emergente. Deși schimbările bruște din comportamentul utilizatorilor au pus o presiune enormă pe rețele, ele continuă să reziste schimbărilor actuale.

Lumea se pregătește să adopte noi sisteme 5G, iar economiile și companiile nu vor avansa revenind la status quo-ul pre-pandemic. În schimb, viitorul va fi construit pe infrastructură, inovație și incluziune: infrastructuri digitale puternice, un cadru larg de inovare prin guvernanță multilaterală și o agendă clară care asigură accesul echitabil și egal la noile oportunități create de digitalizare.

În timpul summit-ului B20, desfășurat la sfârșitul lunii octombrie, eveniment precursor al summit-ului G20 din noiembrie, Ericsson a co-prezidat primul taskforce pentru digitalizare, împreună cu președintele Nasser Al Nasser, vicepreședintele Abdullah Al-Kanhal și peste 100 de reprezentanți ai comunității de business. Recent, taskforce-ul a prezentat oficial documentul Digitalization Policy Paper 2020, care conține 4 recomandări de politică de digitalizare și o serie de acțiuni strategice ulterioare, ce pot servi drept bază pentru obiectivele de dezvoltare pe termen lung ale G20.

Ericsson estimează că vor exista aproape 2,8 miliarde de abonamente 5G la nivel mondial și 24,9 miliarde de conexiuni la IoT, până în 2025. G20 trebuie să recunoască rolul central al infrastructurii digitale în creșterea economică pe termen lung și valoarea pe care o aduce societății. Factorii de decizie și furnizorii de servicii de comunicații trebuie să colaboreze pentru a facilita investițiile în infrastructură necesare și pentru a atinge obiectivele comune, fără a afecta stimulentele economice.

Pentru redresarea economiilor naționale, multe piețe anunță investiții semnificative în infrastructurile digitale, dar, pentru a debloca aceste investiții, este esențial ca piețele să elimine blocajele, precum accesul la spectrul radio. Prima recomandare vizează o traiectorie globală care să permită actualizarea și extinderea infrastructurii digitale, să creeze oportunități pe termen scurt, sprijinind o serie de aplicații inovatoare și digitalizarea companiilor, industriilor și societății în general. Acest lucru va sprijini IMM-urile, care angajează în prezent 2/3 din forța de muncă mondială și va accentua și necesitatea de strategii cibernetice solide, iar factorii de decizie din G20 și companiile trebuie să colaboreze pentru a promova standardele internaționale minime comune de securitate cibernetică și pentru a sprijini platformele educaționale și programa de formare în acest domeniu.

În viitor, inteligența artificială va deveni tot mai pregnantă în mediul enterprise și în societate. De exemplu, traficul în rețelele viitorului va fi generat nu numai de comunicarea umană, ci și de mașinile inteligente conectate, care sunt integrate cu AI și care funcționează pe baza unei comunicări AI-AI. Trebuie să încurajăm principii AI responsabile și de încredere iar G20 poate susține creearea unui mediu de reglementare favorabil, care să inducă încredere pentru utilizarea AI și a datelor la scară largă. Vedem o creștere a urbanizării și o creștere a numărului de megaorașe.

De exemplu, ONU prezice că vor exista 43 de megaorașe în lume până în 2030. Orașele inteligente, susținute de infrastructuri inteligente în energie, trafic și transport, apă și deșeuri și clădiri, oferă o modalitate de a aborda creșterea densității și a cererii din noile megaorașe. Factorii de decizie ar trebui să depună eforturi pentru ca orașele inteligente să aibă succes, sporind acceptarea acestora în rândul societății și, de asemenea, să sprijine autoritățile locale în implementarea componentelor unui oraș inteligent.

Adoptarea lentă sau inegală a tehnologiilor digitale ar putea duce la creșterea inegalităților dintre țări. Se estimează că 2/3 din forța de muncă mondială va depinde de conectivitatea 5G până în 2030 și este esențial să se elimine diviziunea în materie de competențe digitale și să se promoveze o agendă care să asigure incluziunea digitală.

A patra recomandare pentru factorii de decizie din G20 și pentru companii ține de facilitarea dezvoltării competențelor digitale și de accelerarea incluziunii digitale, prin sprijinirea programelor educaționale pentru toți, promovând accesul la tehnologie, crearea de medii digitale sigure și accelerând digitalizarea serviciilor guvernamentale.

Cu această ocazie, grupul de lucru a salutat angajamentul liderilor G20 de a „face tot posibilul și de a folosi toate instrumentele de politică disponibile pentru a minimiza daunele economice și sociale cauzate de pandemie, pentru a restabili creșterea globală, pentru a menține stabilitatea pieței și pentru a consolida reziliența“.

Acest articol a fost publicat și în Ghidul Soluțiilor Smart City 2020