DISC (Digital Innovation and Scale-up Initiative for Central)-inițiativa lansată de UE va sprijini inovațiile digitale orientate către viitor și a tehnologiilor avansate care necesita investitii mari și finanțare pe termen mai lung. În special, inițiativa se va concentra pe stadiul incipient și pe extinderea inițiativelor inovatoare și a IMM-urilor de înaltă tehnologie din regiunea CESEE (Europa Centrală, de Est și de Sud-Est).

Mariya Gabriel, comisarul pentru economie și societate digitală, a declarat: “Această inițiativă de investiții este esențială pentru stimularea inovării și competitivității, pentru promovarea dezvoltării economice durabile și pentru abordarea provocărilor societale din regiune. Inovația se întâmplă în toate colțurile Europei și este important ca fiecare să aibă șanse egale“.

Creșterea competitivității IMM-urilor inovatoare reprezintă o oportunitate strategică de creștere pentru țările din regiune si poate contribui astfel la trecerea către o economie bazată pe cunoaștere. În mod specific, s-a convenit ca DISC să analizeze potențialele structuri de finanțare și mecanisme de sprijin pentru a mobiliza resursele din partea UE, a instituțiilor financiare internaționale, a băncilor naționale de promovare și a sectorului privat, în sprijinul inițiativelor foarte inovative și a IMM-urilor cu profiluri de risc mai mari în regiunea CESEE.

Care sunt obiectivele principale ale DISC?

DISC își propune să dezvolte o inițiativă comună regională susținută de CE, Grupul BEI, BERD și Grupul Băncii Mondiale pentru a mobiliza fonduri și competențe. De asemenea, are în vedere să sporească finanțarea și accesul la servicii de consiliere pentru stadiul incipient și extinderea inițiativelor inovatoare, de înaltă tehnologie, cu grad ridicat de risc, cu potențial de creștere ridicat. Programul va oferi asistență consultativă și va conecta inovatorii cu investitorii astfel încât să sporească vizibilitatea campionilor digitali și programul de sprijinire a investițiilor.

Va oferi asistență tehnică agențiilor publice pentru a-și consolida capacitatea de a elabora, dezvolta și implementa programe de inovare digitală și va consolida investițiile strategice în mediul favorabil inovării digitale. Nu în ultimul rând va conecta ecosistemele digitale de inovare în regiune.