86% dintre cetățenii României consideră că femeile și bărbații au drepturi egale, conform unui barometru de opinie realizat în vederea măsurarea percepției publice asupra Obiectivului de Dezvoltare Durabilă ODD5 – Egalitate de gen, propus în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.

Aproape trei sferturi dintre respondenți (73%) consideră că genul nu contează în relațiile de muncă. Doar 7% dintre aceștia ar prefera colegi bărbați, în timp ce 10% ar prefera colegi femei. Distribuția răspunsurilor în acest caz ne relevă faptul că egalitatea de gen este asumată, cel puțin ca principiu. Rezultate interesante au reieșit și din întrebări ce au vizat importanța egali-tății de gen pentru economie, democrație și pe plan personal. Astfel, 89% dintre cetățeni consi-deră că acest principiu este important pentru economie, 90% că este important pentru demo-crație, în vreme ce 91% văd însemnătatea egalității de gen pentru ei personal.

Rezultatele barometrului au indicat de asemenea o atitudine consistentă împotriva ideii că o femeie trebuie să renunțe la carieră pentru creșterea copilului. 69% dintre cetățeni sunt împo-triva stereotipului că un bărbat trebuie să pună cariera mai presus decât a soției și, în mod covârșitor, 92%, consideră că este firesc ca o femeie să aibă propria sursă de venit.

De asemenea, respondenții au respins categoric toate formele de violență împotriva femeilor, fiind conștienți că riscul ca o femeie să fie agresată este cea mai frecventă manifestare a ine-galității dintre bărbați și femei și apreciază că, în ultimii zece ani, problema egalității de gen s-a ameliorat, având însă așteptări mult mai mari pentru următorii zece ani.

Pe de altă parte, respondenții adoptă poziții mai degrabă conservatoare atunci când vine vorba despre rolurile de gen. 79% sunt de acord cu ideea că „femeile sunt mai predispuse decât bărbații să ia decizii pe baza emoțiilor”, față de 16% împotrivă; 76% dintre respondenți sunt de acord cu ideea că „cel mai important rol pentru un bărbat este să câștige bani”, față de 22% împotrivă. Și, mai ales, 83% dintre cei chestionați sunt de acord că cel mai important rol pentru o femeie este să aibă grijă de casă și familie, față de numai 15% împotrivă.

Barometrul de opinie a fost realizat în cadrul proiectului SIPOCA 613 “România durabilă” – Dez-voltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dez-voltarea durabilă a României 2030, implementat de către Departamentul pentru Dezvoltare Du-rabilă din cadrul Guvernului României.