Ca urmare a deciziei votului statelor membre ale Uniunii Europene dat în decembrie anul trecut, România va gãzdui viitorul Centru european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securitãții cibernetice, Centrul CYBER al UE devenind astfel prima entitate europeanã de pe teritoriul țãrii noastre. În cursa pentru gãzduirea Centrului, țara noastrã a concurat cu Belgia, Germania, Lituania, Luxemburg, Polonia și Spania.

Gãzduirea și operaționalizarea în România a viitorului Centru CYBER vor contribui la creșterea prestigiului României  în Uniunea Europeanã, precum și a vizibilitãții în cadrul instituțiilor europene, al comunitãții din domeniul digital și al securitãții cibernetice, fapt ce ar genera oportunitãți suplimentare de dezvoltare a domeniului și de dinamizare a economiei naționale.

Tocmai de aceea, trecerea la etapa de pregãtire a operaționalizãrii noului centru, atât la nivelul elaborãrii cadrului normativ, cât și din punct de vedere al administrãrii și resurselor financiare necesare, reprezintã o prioritate pentru Executiv.

În acest sens, sub coordonarea Ministerului Finanțelor și Ministerului Cercetãrii, Inovãrii și Digitalizãrii se va înființa GLI-CYBER, grup de lucru interinstituțional responsabil cu identificarea setului de mãsuri, precum și cu elaborarea cadrului legislativ, necesar operaționalizãrii la București a Centrului de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în materie de securitate ciberneticã – Centrul CYBER.

Voi duce la bun sfârșit instalarea primei agenții europene de pe teritoriul nostru, având privilegiul sã fi fost desemnat anul trecut reprezentant special al Guvernului pentru pregãtirea și promovarea candidaturii României în negocierile pentru noul sediu CYBER.

Este o etapã fireascã de continuitate a eforturilor echipei care a pregãtit candidatura României și care a fãcut posibilã aceastã victorie fãrã precedent pentru țara noastrã. Suntem într-un dialog permanent cu reprezentanții Comisiei și lucrãm împreunã la un calendar pentru operaționalizare”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Mai mult decât atât, secretariatul tehnic al GLI-CYBER, care va avea rolul de Unitate de Operaționalizare a Centrului CYBER, va fi asigurat de reprezentanții Ministerului de Finanțe. Unitatea va asigura interfața dintre autoritãțile și instituțiile din România și reprezentanții Comisiei Europene însãrcinați cu operaționalizarea Centrului CYBER.

Crearea centrului CYBER și a rețelei de centre naționale va conduce la stimularea unui sprijin financiar sporit pentru cercetarea, inovarea, tehnologia și dezvoltarea industrialã în domeniul securitãții cibernetice, în complementaritate cu structurile deja existente.

Prin aceastã inițiativã se are în vedere construirea unui pol european de expertizã tehnologicã în materie de securitate ciberneticã, în special în domenii precum criptografia, serviciile de securitate a rețelelor informatice, detectarea intruziunilor, securitatea sistemelor, securitatea rețelelor, securitatea programelor informatice și a aplicațiilor sau aspectele umane și societale ale securitãții și ale protecției vieții private.

Informații suplimentare

În 10 decembrie 2020, ca urmare a procedurii de vot desfãșurate la Bruxelles, statele membre UE au ales ca România sã gãzduiascã viitorul sediu al Centrului european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securitãții cibernetice, Centrul CYBER al UE devenind astfel prima structurã UE de pe teritoriul țãrii noastre.

Centrul CYBER va reprezenta o structurã cheie în contextul eforturilor de la nivel UE de configurare a unui ecosistem european în materie de securitate ciberneticã. Centrul va avea un rol important în sprijinirea creãrii de legãturi între actorii publici și privați din domeniu, mediul academic și industria de profil din Uniune, asigurând, totodatã, coordonarea între centrele naționale pentru securitate ciberneticã din statele membre.

Totodatã, Centrul va acționa pentru stimularea cercetãrii și inovãrii tehnologice în vederea consolidãrii securitãții cibernetice în cadrul Uniunii. Astfel, Centrul va reprezenta principalul organism de gestionare a fondurilor europene dedicate cercetãrii în domeniul securitãții cibernetice disponibile prin cele douã programe de finanțare ale UE cu relevanțã pentru sector – Europa Digitalã și Orizont Europa.