Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect normativ în baza căruia pe șoselele unde zgomotul produs de trafic depășește anumiți parametri se vor instala „covoare fonoabsorbante” și „panouri fonoabsorbante”, costul acestora fiind evaluat la aproximativ 25 de milioane de euro.

„În vederea reducerii zgomotului generat de traficul rutier, urmează să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului care vizează două direcţii: aşternerea de covoare fonoabsorbante şi montarea de panouri fonoabsorbante. Obiectivul general este de a oferi un confort acustic minim necesar atât participanţilor la trafic cât şi persoanelor care locuiesc în vecinătatea anumitor sectoare de drumuri naţionale pe care s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului datorat traficului rutier intens”, se arată în Nota de Fundamentare a viitorului act normativ, publicată pe site-ul Ministerului Transporturilor.

„Proiectul de faţă reprezintă o primă etapă de implementare (fapt stabilit de comun acord cu Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor) şi a fost estimat la o valoare totală de 110,7 milioane de lei fără TVA (24,3 milioane de euro fără TVA, curs valutar BNR 10.05.2017: 1 euro = 4.5481 lei/euro), respectiv 131,8 milioane de lei cu TVA – valoare obţinută în urma derulării procesului de consultare a pieţei conform Legii nr. 98/2016, în baza ofertelor primite de CNAIR SA de la operatorii economici din domeniul aferent proiectului, dar şi prin prospectarea pieţei cu accesarea paginilor web ale marilor comercianţi specializaţi”, se mai arată în documentul citat.

În prima etapă „se au în vedere sectoarele pe care traficul în anul 2011 a fost peste 6 milioane de treceri de autovehicule (aprox. 113 km, din care cca. 32 km aferenţi unor sectoare pe care traficul înregistrat în 2011 a depăşit 10 milioane de treceri de autovehicule) şi toate sectoarele pe care s-au propus montarea de panouri fonoabsorbante (aprox. 24 km), rămânând ca ulterior să se identifice posibile surse de finanţare din instrumente structurale pentru restul sectoarelor pe care se doreşte aşterenere de covoare fonoabsorbante cuprinse în proiectul iniţial”, menționează inițiatorii proiectului.

Potrivit acestora, „proiectul iniţial a fost estimat la o valoare de aproximativ 80 de milioane de euro fără TVA şi avea în vedere aşternerea de covoare fonoabsorbante pe aproximativ 600 km şi montarea de panouri fonoabsorbante pe aproximativ 24 km”.

Finanţarea proiectului se va face din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), Obiectivul specific 2.5 „Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului”, şi de către Guvernul României, prin asigurarea cofinanţării necesare.

În 29 iunie 2002, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Directiva 2002/49/EC privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, având ca principală ţintă definirea unei abordări comune a problemei pe care o reprezintă zgomotul în scopul identificării, prevenirii şi reducerii nivelului zgomotului urban.

„În baza obligaţiilor ce decurg din apartenenţa la Comunitatea Europeană, România şi-a adaptat legislaţia în domeniu, astfel încât Directiva 2002/49/EC a fost transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, mai arată Ministerul Transporturilor.

sursa: mediafax.ro