Primăria Municipiului Reșița va realiza o nouă strategie de dezvoltare a municipiului Reșița Orizont 2030. Acest tip de strategie trebuie să demonstreze existența unei  viziuni strategice a comunității, dar și oportunitatea, prioritatea și  complementaritatea  proiectelor  de  dezvoltare  pe  care  le conține, pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare armonioasă a comunității in perioada următoare  de programare.

Pentru maximizarea șanselor de accesare a fondurilor europene nerambursabile, obiectivele strategiei trebuie sa fie în linie cu obiectivele declarate ale Uniunii, așa cum sunt ele prezentate pentru orizontul de timp 2030, dar și cu obiectivele stipulate în cadrul documentelor programatice de la nivel național și regional, în vederea atingerii indicatorilor de program stabiliți.

Prima etapă în elaborarea strategiei constă în realizarea analizei preliminare de către experții din cadrul Universității Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. În cadrul acestei etape s-au desfăşurat în perioada 19-20 ianuarie 2021 5 grupuri de lucru la care au fost invitaţi să participe actorii locali (stake-holderii) reprezentativi (reprezentanţi ai mediului public, privat, societate civilă din Municipiul Reşiţa).

Cele 5 grupuri de lucru au fost:

  1. Dezvoltare economică locală -Turism – 19.01.2021
  2. Capacitate administrativă (Guvernare, E-guvernare, dezvoltare metropolitană, reziliență comunitară) – 19.01.2021
  3. Social-Sănătate- 20.01.2021
  4. Dezvoltare urbană și comunitară (urbanism, mobilitate, mediu) – 20.01.2021
  5. Educație-Tineret-Cultură – 20.01.2021

După elaborare, strategia Reşiţa Orizont 2030 va fi pusă în consultare publică şi ulterior supusă spre aprobare în cadrul unei ședințe a Consiliului Local al Municipiului Reșița.

Municipiul Reșița derulează, în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, proiectul „Organizarea unei Planificări Echilibrate a Nevoilor Municipiului Reșița – O.P.E.N. Municipiul Reșița”, Cod proiect 135523, Cod SIPOCA 831, care are ca obiectiv dezvoltarea capacitații de planificare și fundamentarea procesului decizional la nivelul administrației publice locale din Municipiul Reșița prin realizarea documentelor strategice SIDU și PMUD orizont 2030.

Valoarea totală a proiectului  este de 3,941,746.50, din care 3,862,911.57 lei valoare eligibilă nerambursabilă, iar perioada de implementare este 18.05.2020-18.05.2022