Interviu cu Primarul Municipiului Ploiesti, Adrian Dobre

Redacția: Cum ați descrie modelul administrativ din municipiul dumneavoastră?

Adrian Florin Dobre: În momentul de față suntem în plin proces de reorganizare în ceea ce privește relația administrației cu cetățenii, care este cea mai importantă din punctul meu de vedere. Primul pas spre îmbunătățirea colaborării a fost mutarea în același sediu a subordonatelor Primăriei și avem în vedere crearea Biroului Unic, care să ofere posibilitatea soluţionării rapide a cererilor cetăţenilor. Recent, am câștigat finanțarea proiectului „Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești“, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2013-2020 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP“. Sunt proiecte importante, cu rol esential în procesul de digitalizare a activității administrative și, bineînțeles, în relația cu cetățeanul.

Astfel, prin prezentul proiect se oferă o alternativă la modul clasic de luare a deciziilor strategice și, totodată, mecanisme de monitorizare și urmărire a indicatorilor de performanță, pentru operatorii infrastructurilor de utilități, creșterea eficienței în tratarea solicitărilor, îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare, îmbunătățirea procesului de management și perfecționarea continuă a personalului prin furnizarea de programe de formare profesională specializate, care să asigure competențe și cunoștințe specifice, în raport cu schimbările actuale. Tot în acest sens, avem în derulare un proiect POCA care are rolul de a asigura managementul performanței și calității în Municipiul Ploiești.

Cât de aproape este Ploieștiul de noțiunea de smart city?

Pot spune că suntem la începutul drumului spre transformarea
Ploieștiului într-un „smart city“.  Smart City este un concept dinamic, care presupune un proces de transformare continuă prin inovare tehnologică, pentru care trebuie să ai, bineînțeles, o strategie bine gândită și un buget pe măsură. Dar nu trebuie să uităm realitatea cu care, cel puțin noi la Ploiești, ne confruntăm. Încă avem străzi fără rețea de canalizare și asfalt, încă ne zbatem să găsim soluții de finanțare pentru serviciile de utilitate publică.

Este o realitate faptul că Ploieștiul a stagnat o perioadă destul de lungă din punct de vedere al dezvoltării. Și acest lucru este din cauza faptului că, până acum, municipiul Ploiești nu a avut o strategie coerentă, bine structurată, care să trateze problemele de infrastructură, mobilitate și poluare cu care ne confruntăm la ora actuală. Toate aceste domenii lăsate de izbeliște au generat migrația forței de muncă, care afectează preponderent orașele și localitățile din zona de sud a țării.

Care sunt pilonii strategiei dumneavoastră?

O prioritate este de a stopa plecarea forţei de muncă, de a surprinde și de a dezvolta spiritul antreprenorial pentru o economie de oraș inovatoare, prosperă și incluzivă, de a crește calitatea vieții pentru ploieșteni.

În Ploiești, pornim de la o bază solidă a economiei regionale, structurată, în principal, pe industria petrochimică, şi ne dorim să valorificăm la scară largă avantajele pentru investitori, locația centrală, mediul de afaceri de înaltă calitate și sprijinul special oferit de Universitatea de Petrol şi Gaze, proximitatea cu Aeroportul Otopeni etc.

Urmăresc atragerea investitorilor din domeniul energiei regenerabile având în vedere parteneriatul municipalității cu Universitatea de Petrol și Gaze pentru dezvoltărea unui centru de cercetare pe energie regenerabilă.

Cele mai importante proiecte, care în momentul de față se află încă în diverse stadii de evaluare, sunt cele care vor dezvolta și vor moderniza zona de sud-vest a orașului, scopul final fiind atragerea de noi investitori.

De asemenea, îmi doresc implicarea mult mai activă a populaţiei locale şi încheierea de noi colaborări cu noi parteneri din mediul de business local şi internațional.

Și planurile de investiții pe care le aveți în vedere pentru tranziția la un oraș inteligent?

Nu putem vorbi despre un oraș inteligent dacă nu avem o infrastructură bine pusă la punct, o legislaţie şi programe care să susţină dezvoltarea, resurse umane capabile să o implementeze şi să o administreze, precum și o bună colaborare cu companiile care oferă servicii publice de salubritate, transport, telecomunicații etc.

La ora actuală, proiectele depuse pentru atragerea de fonduri europene depășesc suma de 190 milioane de euro și sunt concepute pentru a rezolva problemele menționate mai sus. Vorbim despre proiecte de regenerare urbană, infrastructură, mobilitate, eficiență energetică, iluminat public inteligent etc.

Dezvoltarea zonei de sud -vest este vitală pentru atragerea de noi investitori în municipiul Ploiești și se poate realiza prin implementarea urmăroarelor proiecte: conectarea Gării de Sud – Libertății cu Gara de Vest. În acest fel vom avea un acces nou, care elimină obligația de a tranzita centrul orașului pentru a ajunge de la sud de vest. Vom reface zona autogării de vest, depășită de noile nevoi de mobilitate ale ploieștenilor, și vom introduce în circuitul urban terenul dezafectat al fostei rafinării Astra.

Realizarea Pasajului Podul Înalt – Gr. Cantacuzino va fluidiza traficul pe direcția Ploiești – DN1, ușurând accesul către parcurile industriale ale Ploieștiului: Parcul Industrial Ploiești  și West Parc; va facilita accesul navetiștilor din zona de vest a județului prin
construirea unui terminal multimodal și va reorganiza zona din punct de vedere urbanistic (benzi dedicate pentru transportul public, platforme  park & ride și bike & ride / bike sharing etc.) și, bineînțeles, va asigura legătura cu strada
Laboratorului  – Străpungerea nord-vest.

În Ploiești, încă mai avem cartiere marginalizate care au nevoie urgentă de investiții și pentru care am aplicat cu proiecte de regenerare urbană.

Este vorba de cartierele Râfov și Pictor Rosenthal.

O prioritate pentru municipalitatea actuală este reducerea poluării în Ploiești și prin înlocuirea parcului auto, iar în acest sens am încheiat un parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru achiziția a 20 tramvaie noi, 20 troleibuze noi și 9 autobuze electrice.

Pentru tramvaie și troleibuze ofertele au fost deja depuse, așteptăm desemnarea câștigătorilor. Pe lângă achiziția acestor mijloace de transport care se află în faza de licitare, anul trecut am reușit să cumpărăm 10 autobuze noi în municipiul Ploiești, urmând alte 40 de autobuze noi.

Nu am uitat nici importanța eficientizării energetice, avem contracte de finanțare semnate pentru 6 clădiri publice și 3 loturi de blocuri, urmează altele care sunt încă în etapa de contractare.

În privința eficientizării iluminatului public suntem în etapa de precontractare cu proiectul „Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești – sistem iluminat public traseu tramvai 102 (str. Găgeni – Șoseaua Nordului – Șoseaua Vestului – str. Libertății (Gara de Vest)“ și pentru sistemul de iluminat public traseu tramvai 101 Bd. Republicii – str. Gheorghe Doja – str. George Coșbuc – str. Ștefan Greceanu – str. Nicolae Bălcescu – str. Ștefan cel Mare – str. Democrației – Gara de Sud.

Totodată, lucrăm la documentația pentru 14 stații de încărcare electrice, termenul final de depunere fiind începutul lunii octombrie.

 Cum vedeți orașul peste patru ani?

Am încredere că Ploieștiul se va schimba în bine. Am încredere că munca pe care am depus-o în primii ani de mandat nu a fost făcută în van și va ajuta la modernizarea orașului, iar Ploieștiul își va recâștiga faima de altădată. Avem nevoie de oameni care cred în schimbare, care să se implice în această schimbare și sunt convins că ploieștenii au înțeles necesitatea și importanța implicării lor în toate acțiunile ce țin de dezvoltarea comunității și creșterea calității vieții.

Acest articol a fost publicat si in Ghidul Solutiilor Smart City 2019