Conferința Internațională “Forests for Biodiversity and Climate”, desfășurată la  Bruxelles în perioada 4-5 februarie, a ridicat problema Pactului Ecologic European (European Green Deal), acordând pentru prima dată domeniului forestier importanța crucială pe care o are chiar și în lipsa unei politici comune europene privind pădurile.

Oameni politici, cercetători și cadre didactice de prestigiu internațional, reprezentanți ai ONG-urilor, ai companiilor și societății civile au discutat aspecte legate de interacțiunea dintre păduri, biodiversitate, agricultură și climă. Accentul a fost pus pe vulnerabilitatea și adaptarea ecosistemelor forestiere la schimbările climatice, protejarea și restaurarea habitatelor forestiere de la nivel european și internațional, practici de management forestier care asigură și promovează un nivel ridicat de biodiversitate în păduri, Sistemul European de Informații despre Păduri (Forest Information System for EuropeFISE), importanța pădurilor în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, bune practici și soluții în prevenirea incendiilor forestiere.

Participarea României a fost asigurată de o delegație condusă de Iulian Octavian Stana, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Pentru România, Pachetul climatic promovat prin Green Deal va constitui o posibilitate de investiții și de creștere economică care să conducă la integrarea economiilor tuturor statelor membre. Instrumentul pus la dispoziție, pe care un stat membru îl va putea utiliza pentru atingerea obiectivelor este Fondul de Tranziție Justă.

Politicile implementate în toate domeniile vor contribui la neutralitatea climatică printr-o tranziție justă din punct de vedere social. Modalitatea de atragere a investițiilor pentru finanțarea tranziției și câștigarea încrederii cetățenilor pentru participarea lor activă în acest proces care a demarat deja, sunt esențiale.

„Pactul Ecologic European, noua Strategie Forestieră Europeană și Legea europeană a climei vor face parte din agenda de lucru a României pentru anii ce vor urma. Pentru Romania, îndeplinirea noilor ținte ale Uniunii Europene, stabilite prin Pactul Ecologic European, implică schimbări majore ce vizează următoarele domenii: păduri, schimbări climatice, biodiversitate, energie, industrie, transport, agricultură, digitalizare și sectorul financiar. România susține obiectivul UE de a atinge neutralitatea din punct de vedere climatic până în 2050 dar, în același timp, trebuie să acordăm atenție deosebită costurilor sociale și economice asociate acestei tranziții prin intermediul serviciilor ecosistemice” a declarat Iulian Octavian Stana, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

La nivel global, prin acest pact, Uniunea Europeană va deveni principalul benefeciar al unei economii cu adevărat verzi dar și promotorul acesteia.

La nivel național, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a inițiat și va continua discuțiile cu celelalte entități publice, operatori economici și societatea civilă, pentru abordarea celei mai potrivite modalități de implementare a Pactului Ecologic European în România.