Începând cu 1 martie 2021, Ministerul Finanțelor lanseazã noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației prin intermediul celor douã programe, TEZAUR și FIDELIS.

Programul TEZAUR

În perioada 01-29 martie 2021, persoanele fizice rezidente pot subscrie pentru titluri de stat TEZAUR prin intermediul unitãților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitãțile poștale ale C.N. Poșta Românã S.A.
Dobânzile anuale oferite sunt: 2,85% pentru scadența de 1 an, 3,10% pentru scadența de 3 ani și 3,25% pentru scadența de 5 ani. Titlurile de stat sunt emise în forma dematerializatã, au valoare nominalã de 1 leu, iar dobânda anualã este plãtitã la termenele prevãzute în prospectul de emisiune. Titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot rãscumpãra în avans.

Programul FIDELIS

În perioada 01-19 martie 2021, bãncile partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercialã Românã și B.R.D. – Groupe Société Générale vor pune în vânzare titluri de stat FIDELIS denominate în lei, dar și titluri de stat denominate în euro, care vor fi listate automat la Bursa de Valori București. În emisiunea de titluri de stat FIDELIS pot investi persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pânã la data de 19 martie 2021, inclusiv.
Titlurile de stat FIDELIS vor fi oferite atât în lei, cât și euro.
Dobânzile anuale pentru titlurile în lei sunt de 2,85% pentru scadența de 1 an, 3,10% pentru scadența de 3 ani și de 1,55% pentru titlurile de stat în euro cu o scadențã de 5 ani.
Titlurile de stat FIDELIS vor fi listate la Bursa de Valori București.
Valoarea nominalã a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de Euro pentru emisiunea în Euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de Euro.

Pentru subscrierea inițialã a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de cãtre bãncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital, sunt neimpozabile.

Deținãtorii de titluri de stat TEZAUR sau FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare și care au ajuns la maturitate pot reinvesti disponibilitãțile neridicate la scadențã aferente acestor emisiuni anterioare prin subscrierea în cadrul emisiunilor de titluri de stat lansate în luna martie în cadrul Programelor de titluri de stat pentru populație FIDELIS și TEZAUR.

Dobânzile anuale oferite pentru titlurile de stat destinate populației sunt stabilite peste nivelul randamentelor titlurilor de stat care sunt în prezent cotate pe piața secundarã interbancarã, iar veniturile provenind din dobânzi sunt neimpozabile.