Până în anul 2030, conform Agendei pentru Dezvoltare Durabilă a ONU (ADD), adoptată de liderii mondiali încă din 2015, orașele și alte localități trebuie să atingă nivelul de dezvoltare durabilă, favorabile incluziunii, să devină sigure și reziliente. Conform ADD, în termen de zece ani de acum încolo, autoritățile publice trebuie să creeze cadrul optim pentru asigurarea accesului tuturor la locuințe adecvate, sigure și la prețuri accesibile, precum și la servicii de bază performante care să conducă la creșterea calității vieții.

Edilii vor trebui să asigure accesul tuturor cetățenilor la fondurile europene, principalul „motor de dezvoltare“ a orașelor viitorului sisteme de transport sigure, intermodale și durabile, la prețuri accesibile, să îmbunătățească siguranța rutieră, în special prin extinderea transportului public și acordarea unei atenții speciale nevoilor persoanelor aflate în situații vulnerabile. Până în 2030, trebuie consolidată urbanizarea durabilă, favorabilă incluziunii și întărirea capacității de planificare urbană și management participativ, ținând cont inclusiv de protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural al comunitățiilor.

Mediul este o componentă majoră pentru care se cere reducerea emisiilor cu efect de seră și implicit a impactului negativ pe cap de locuitor al orașelor asupra mediului, acordând o atenție specială calității aerului, gestionării deșeurilor municipale, precum și mobilității urbane și interurbane. Spațiile publice în general și spațiile verzi în special trebuie regândite, extinse și să devină sigure, favorabile incluziunii și accesibile, în special pentru femei și copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități.

De asemenea, trebuie întărită reziliența la dezastre, prin dezvoltarea și implementarea, în conformitate cu Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030, a unui management holistic al riscului la dezastre la toate nivelurile.

De la finanțare la implementare

În acest context, al atingerii țintelor stabilite la nivel european, compania Urban Scope, ca integrator de servicii dedicate dezvoltării durabile a localităților, pune la dispoziția autorităților publice cea mai performantă echipă de consultanți pentru dezvoltarea de proiecte de mobilitate urbană, regenerare urbană și eficiență energetică. Echipa sa de profesioniști este formată din 30 de experți permanenți și 20 de experți asociați, dedicați.

Compania a atins astfel o cifră de 400 milioane euro bani europeni atrași pentru investiții în orașele din România în perioada 2016 -2020. Proiectele au avut un caracter integrat, fiind de o reală utilitate pentru creșterea calității vieții în comunitățile în care au fost implementate. Beneficiarii finanțărilor sunt municipii precum: Sibiu, Constanța, Iași, Buzău, Galați, Focșani, Drobeta Turnu Severin, Călărași etc..

Conceptele Urban Scope de dezvoltare incluse în aceste proiecte au presupus: sisteme inteligente de management al traficului și transportului public, soluții de sistematizare rutieră cu introducerea benzilor unice de transport, centre de comandă și control pentru monitorizarea utilităților publice, sisteme inteligente de iluminat ecologice cu telemanagement, crearea de hub-uri de transport, soluții alternative de mobilitate, platforme software de integrare a soluțiilor de mobilitate, concepte de regenerare urbană care includ elemente de economie circulară, precum și alte soluții complementare care vor conduce la creșterea standardului de viață al cetățenilor în România. Pe scurt, Urban Scope construiește și modelează orașe pentru oameni și nevoile lor curente.

„Proiectele implementate de noi sunt apreciate ca având un impact benefic în ceea ce privește îmbunătățirea aspectelor de locuire, mobilitate, eficiență energetică și creare de spații publice în care să simți apartenența. Atuul nostru este acela că noi creăm sinergii între conceptele de regenerare și mobilitate urbană în condiții de eficiență energetică, dar în același timp avem grijă și de protejarea mediului. Suntem o echipă creativă, cu multă experiență, și determinată să propună autorităților publice să utilizeze cele mai noi tehnologii așa încât să putem contribui cu succes la dezvoltarea proiectelor ce vor susține dezvoltarea orașelor viitorului. Noi privim proiectele într-o abordare în care toate elementele sunt interconenctate și toate împreună pot crea valoare adăugată pentru creșterea calității vieții cetățenilor“, a precizat Radu Dragomir, CEO Urban Scope.

Urban Scope colaborează îndeaproape și cu parteneri privați, furnizori de tehnologii, alături de care pot mai departe să contribuie la dezvoltarea proiectelor durabile sectorului public. Ciclul unui proiect se poate extinde și pe cinci ani, de aceea trebuie create parteneriate pe termen lung pentru a asigura implementarea corectă și la timp a acestuia, în mod special în cazul proiectelor finanțate cu fonduri nerambursabile.

„Suntem diferiți față de alte companii din domeniu, pentru că noi avem o abordare de tip «turn key solutions provider» putând asigura consultanță pentru toate fazele de implementare astfel ca atât investitorul, cât și executantul să aibă un partener de încredere care poate asigura know how-ul necesar implementării unui proiect de succes. Ne-am pregătit pentru noul exercițiu financiar al Uniunii Europene  2021 – 2027 și avem planificat să obținem prin proiectele lansate în parteneriat cu municipalitățile din România un volum de fonduri atrase nerambursabile care va depăși 1 miliard de euro“, a mai precizat Radu Dragomir.

Reprezentantul companiei Urban Scope consideră că a sosit momentul promovării de soluții integrate de tip systems of systems și că timpul soluțiilor privite individual, total independente, a trecut. Trăim în era dezvoltării inteligenței artificiale, big data și alte concepte la care administrația publică și mediul privat trebuie să adere cât mai curând pentru a putea susține dezvoltarea. Uniunea Europeană oferă cadrul și banii necesari pentru a implementa viitoarele platforme de smart city, este nevoie doar de o strategie bine făcută și o echipă de implementare experimentată, iar Urban Scope este, aici, Acum pregatită în acest sens.

Acest articol a fost publicat și în Ghidul Soluțiilor Smart City 2020