Maxim 70% nerambursabil pentru construire, extindere hotel/fabrică

În contextul scăderii acute a investițiilor în cursul anului 2018, Ministerul Dezvoltării  redeschide sesiunea de depunere pe Programul Operațional Sectorial 2.2 și acordă un grant minim de 1 mil euro, conform ghidului consultativ publicat pe 23 octombrie 2018.

Companiile care au proiecte de investiții de minim 1,5 mil euro în intervalul 2020-2023 primesc maxim 70% nerambursabil pe POR 2.2. Grantul este de minim 1 mil euro și maxim 5 mil euro. București și Ilfov sunt excluse de la finanțare, iar Regiunea Vest, ce cuprinde județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, primește maxim 55% nerambursabil.

O societate existentă trebuie să fi avut minim 3 angajați în anul fiscal anterior și profit. Sunt eligibile companiile cu maxim 249 angajați la nivel de grup. Printre domeniile eligibile se numără producția, de textile, mobilă, confecții metalice, dar și serviciile, ca de exemplu: de proiectare, hoteluri, agrement, etc.

Sesiunea se va deschide ulterior datei de 23 noiembrie 2018, în decembrie 2018, ori în ianuarie 2019, când este data limită pentru primirea de observații pe ghidul actual.

Roxana Mircea, consultant fonduri europene și scheme de ajutor de stat, cu o experiență de peste 10 ani în domeniu spune: ”Recomand pregătirea cu celeritate a proiectelor dat fiind că cele care au minim 75 puncte vor intra direct la contractare. Este bine ca societățile eligibile să își finalizele proiectele până la maxim 15 decembrie 2018. În plus, este bine de știut că vom mai avea o asemenea oportunitate de finanțare aproximativ în anul 2022-2023.”

La momentul depunerii cererii de finanțare aplicantul trebuie să prezinte studiu de fezabilitate conform HG 907/2017, Certificat de Urbanism și Decizia de la Agenția pentru Protecția Mediului, dacă este vorba despre un proiect de construcții, sau doar oferte de echipamente și planul de afaceri dacă proiectul nu presupune construcții.

Proiectele se aprobă după principiul “PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT”, iar companiile care primesc minim 75 puncte intră direct la contractare.