•  Proiectul prevede modernizarea unor stații de transformare din judeţul Iaşi, precum şi lucrări de întărire a rețelei electrice

  •  Execuţia se va derula pe o perioadă de 36 de luni şi are ca obiectiv creșterea siguranței preluării energiei produse din resurse regenerabile

Delgaz Grid – companie a Grupului E.ON a obţinut cofinanţare din fonduri europene pentru o investiţie de peste 16,3 milioane de lei. Proiectul prevede modernizarea unor stații de transformare, precum şi lucrări de întărire a rețelei electrice. Execuţia se va derula pe o perioadă de 36 de luni şi are ca obiectiv creșterea siguranței preluării energiei produse din resurse regenerabile.

Investiţia este cofinanțată cu aproximativ 10 milioane lei din Fondul European de Dezvoltare Regională si va fi destinata modernizarii stațiilor de transformare Hârlău, Pașcani și Gorban din judeţul Iaşi. Vor fi efectuate lucrări de întărire a reţelei electrice şi vor fi integrate  în SCADA circuitele primare și secundare din cele 3 stații. Lucrările se vor derula pe o perioadă de trei ani şi au ca obiectiv creșterea siguranței preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile prin reducerea numărului de întreruperi, diminuarea cantității de energie electrică nelivrată și reducerea costurilor de mentenanță a rețelei de distribuţie.

Prin intermediul a două proiecte cu o valoare de aproximativ 41,3 milioane de lei a fost modernizat sistemul de distribuţie a gazelor naturale din judeţele Iaşi şi Cluj. În municipiul Iaşi şi zona metropolitană  a fost realizat un proiect cu o valoare totală de peste 6,2 milioane de lei care a vizat îmbunătăţirea tehnologică a reţelei de gaze naturale, presiune medie, precum şi modernizarea unor staţii de reglare, prin dotarea cu sistem SCADA. Totodată, în municipiul Cluj-Napoca a fost modernizată reţeaua de distribuţie gaze naturale (conducte şi branşamente) în cadrul unui proiect cu o valoare de aproximativ 35,1 milioane de lei, susţinut cu fonduri europene.