Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Cornel Coca Constantinescu, a declarat că Directiva IDD va impune reguli noi de protecție a consumatorilor în asigurări, inclusiv prin reglementarea mai clară privind informarea clienților.

„După modificările de substanță aduse activității asigurătorilor ca urmare a aplicării prevederilor directivei Solvabilitate II, industria asigurărilor continuă reformarea și îmbunătățirea reglementărilor prin noua directivă IDD, cu scopul de protejare mai eficace a consumatorilor și de crearea a unei pieței interne”, a declarat oficialul ASF la conferința „Perspective pentru 2018 privind industria asigurărilor” organizată de KPMG.

„Efectul implementării directivei IDD se va concretiza în existența unor reguli noi cu privire la informarea clienților, la verificarea adecvării produselor, în special în cazul vânzării produselor de investiții bazate pe asigurări, cât și cu privire la modalitatea de remunerare, la conflictul de interese etc. Toate aceste prevederi noi vor contribui semnificativ la protecția consumatorilor, indiferent de canalul de vânzare a produselor de asigurare. În acest context, se va pune accentul de nivelul de competență profesională și de pregătire continuă a persoanelor implicate în activitatea de vânzare a polițelor”, a menționat Cornel Coca Constantinescu.

Directiva (EU) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (IDD), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 2 iunie 2016, abrogă și reformează Directiva 2002/92/EC a Parlamentului European și a Consiliului European din 9.12.2002 privind intermedierea în asigurări. IDD completează prevederile privind vânzarea produselor de investiții conform prevederilor Directivei nr. 65/2014 privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID II) și prevederilor privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări conform Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului European (PRIIPs).

În UE, Directiva IDD a intrat în vigoare în data de 22 februarie 2016, iar statele membre ale Uniunii Europene au avut la dispoziție o perioadă de 24 de luni pentru transpunerea acestei directive în legislațiile naționale. Directiva nr. 2018/411 intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial și se aplică cu efect retroactiv de la 23 februarie 2018. Statele membre ale Uniunii Europene adoptă și publică până la 1 iulie 2018, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prevederilor Directivei nr. 2016/97 și aplică dispozițiile Directivei nr. 2016/97 până cel târziu de la 1 octombrie 2018.

În consecință, Comisia a procedat la elaborarea Regulamentului delegat (UE) 2018/541 din 20 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora, modificarea referindu-se la amânarea aplicării prevederilor Directivei nr. 2016/97 în funcție de data menționată în Directiva nr. 2018/411.

Regulamentul delegat nr. 2018/541 a fost publicat în Jurnalul Oficial în data de 6 aprilie 2018 și intră în vigoare în 20 zile de la data publicării.

Data de aplicare a Regulamentelor delegate nr. 2017/2358 și nr. 2017/2359 a fost modificată conform Directivei nr. 2018/411 – până cel târziu de la 1 octombrie 2018.

„În perspectivă, ar trebui să avem în vedere inovația tehnologică în asigurări, care ar putea transforma modelele de business și, totodată, competiția care ar putea veni din zona unor platforme tehnologice care dețin informații despre comportamentul clienților, care vor facilita personalizarea asigurării pe baza unor informații detaliate cu privire la riscul indus de aceștia. Tehnologiile inovatoare vor impacta industria asigurărilor, prin potențiale reduceri de costuri pentru cei care le vor aplica și prin pierderi de business pentru aceia care vor da dovadă de reticiență în utilizarea lor”, a mai spus Cornel Coca Constantinescu.

Potrivit oficialului ASF, provocările anului 2018 în industria asigurărilor „vor fi generate și de intrarea în vigoare a regulamentul GDPR (n.n.- de protecție a datelor cu caracter personal), în considerarea faptului că asigurătorii și intermediarii sunt depozitarii unei cantități impresionante de date cu caracter personal, ceea ce va impune modificări consistente și costisitoare la nivel operațional pentru asigurători și intermediari”.

ASF este autoritatea naţională pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

sursa: Mediafax.ro