MANAGEMENTUL DEȘEURILOR rămâne încă o mare provocare pentru România. Discutăm în cadrul acestui interviu despre cât s-a făcut în România și ce urmează cu Bogdan Constantinescu (foto), director general al companiei Braicata.

Reporter: Lucrați în în domeniu de ani buni, domnule Constantinescu. Care credeți că sunt în acest moment problemele cu care se confruntă administrațiile publice?

Bogdan Constantinescu: În prezent, administrațiile publice locale sunt obligate să implementeze prevederile Ordonanței de urgență nr. 74 /2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile este obligatorie de anul viitor 196/2005 privind Fondul pentru mediu privind implementarea conceptului plătește pentru cât arunci (PPCA). Majoritatea administrațiilor publice locale au implementat parțial prevederile OUG 74, și anume doar introducerea contribuției pentru economie circulară, și, ca urmare, toți operatorii care prestează în cadrul contractelor de delegare au probleme în derularea serviciului.

Și care ar fi soluțiile în acest caz?

Soluțiile pentru implementarea PPCA sunt multiple, dar cea mai potrivită pentru România este aplicarea PPCA bazată pe frecvență și volum, prin care colectarea deșeurilor se face separat, pe tip de deșeu, în recipiente de anumite volume, cu o frecvență de colectare variabilă. Acest sistem se realizează prin echiparea containerelor cu cipuri RFID și a mașinilor de colectare cu sistem de identificare a recipientelor. Acest sistem se poate completa cu sacul personalizat, preplătit sau inscripționat cu cod de bare. Alt sistem recomandat în special pentru zone aglomerate și zone rezidențiale este ECOINSULA. Aceasta este prevăzută cu sistem de identificare a celui care depune deșeurile , un sistem de monitorizare a gradului de umplere a recipientelor – care transmite un SMS operatorului în momentul în care sunt pline – și un sistem de monitorizare video a eco-insulei, precum și un sistem de odorizare interioară, pentru a preveni răspândirea mirosurilor neplăcute. Accesul la fiecare recipient de depozitare din cele cinci categorii – hârtie și carton, mase plastice, metal, sticlă, reziduale – se face automatizat, numai în baza unui cititor de coduri QR, care scanează codurile de pe sacii menajeri. Astfel, accesul persoanelor care nu fac parte dintre utilizatorii arondați nu este posibil.

Principiul „plătești pentru cât arunci“ se aplică beneficiarilor? În ce stadiu este proiectul și câte orașe din România îl aplică la acest moment?

În România se aplică foarte puțin PPCA. Sunt proiecte locale în care se aplică acest sistem, în special în care administrațiile publice locale sunt responsabile. Sistemul PPCA este în curs de implementare la nivel de Asociații de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor (ADI), urmând ca în cursul anului 2021 să fie deja 3-4 ADI-uri care au implementat PPCA, bazat pe sistemul de frecvență și volum.

Există programe europene care trebuie implementate în orașele noastre? Care sunt și sancțiunile?

Da, există Sistemele de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) care trebuie implementate în 32 județe. Acestea sunt în diverse stadii de implementare, estimând ca în anul 2021 să fie funcționale toate cele 32 de sisteme. Sancțiunile în cazul neîmplinirii prevederilor contractelor de finanțare constau în penalități aplicate UAT-urilor care nu au aplicat prevederile legale și restituirea sumelor prevăzute în programele de finanțare.

Cum pot câștiga orașele din reciclarea gunoiului?

Orașele câștigă în primul rând din punct de vedere al mediului, având o atmosferă curată și mai puțin poluată. Orașele pot câștiga financiar, din neplata penalităților pe care le-ar plăti în situația în care nu și-ar îndeplini țintele de reciclare și de deviere de la depozitare.

Ce ne rezervă viitorul, care sunt provocările pentru anul următor?

Pentru anul 2021 marea provocare o constituie implementarea sistemului PPCA în cât mai multe UAT-uri mai ales că va intra în vigoare și Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci“ și să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Acest articol a fost publicat și în Ghidul Soluțiilor Smart City 2020