Guvernul a adoptat în ședința de azi, HG-ul Ministerului Finanțelor privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internaționalã de Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut destinat susținerii Proiectului privind reforma sectorului sanitar – îmbunãtãțirea calitãții și eficienței sistemului sanitar. Amendamentul se referã la extinderea temporarã a datei limitã de tragere a sumelor împrumutului cu 3 luni, în valoare de 250 mil. EURO, respectiv pânã la 31 martie 2021.

Potrivit elementelor agreate cu BIRD, data limitã de tragere urmeazã a fi extinsã cu pânã la 4 ani, pentru a permite finalizarea activitãților proiectului, inclusiv a centrului de mari arși din cadrul spitalului județean Timișoara, aflat în curs de proiectare. Actualul proiect va fi continuat printr-o finanțare adiționalã care urmeazã a fi contractatã de la Banca Internaționalã de Reconstrucție și Dezvoltare în perioada imediat urmãtoare, pentru a permite realizarea  altor  douã centre de mari arși,  centrul din cadrul Spitalului Clinic de Urgențã pentru Copii Grigore Alexandrescu și  respectiv din cadrul Spitalului Județean Târgu-Mureș.

Acordul de împrumut are patru componente:
întãrirea furnizãrii de servicii medicale,
îmbunãtãþirea administrãrii ºi guvernãrii sectorului sanitar,
întãrirea sistemului de sãnãtate publicã pentru a rãspunde crizei COVID-19, componentã introdusã în cursul anului 2020 în contextul nevoilor generate de aceastã pandemie,
managementul proiectului.

Am solicitat Bãncii Internaționale de Reconstrucție și Dezvoltare extinderea pânã în 2024 a datei limitã de tragere a sumelor din Acordul de Împrumut din 2014, în valoare de 250 milioane de euro. Am obținut acordul pentru extinderea temporarã cu 3 luni a datei limitã, în condițiile în care termenul prevãzut în acordul inițial a fost 15 decembrie 2020, datã pânã la care au fost accesate puțin peste jumãtate din fondurile disponibile.

Astfel, am deblocat încã 124 de milioane de euro care vor fi puși la dispoziția Ministerului Sãnãtãții pentru susținerea proiectelor destinate îmbunãtãțirii calitãții serviciilor medicale și eficientizarea sistemului de sãnãtate din România, în aceastã perioadã în care resursele financiare sunt atât de importante pentru gestionarea cât mai bunã a crizei Covid-19 actuale.“, a declarat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

La 17 iunie 2014 a fost semnat la Acordul de împrumut dintre România și BIRD, în valoare de 250 mil. EUR, destinat proiectului privind reforma sectorului sanitar-îmbunãtãþirea calitãții și eficienței sistemului sanitar, ratificat prin Legea nr. 179/2014.

Pânã în prezent au fost trase din împrumut cca. 126 mil. EUR. Data limitã de tragere a sumelor împrumutului, prevãzutã în acordul de împrumut, a fost 15 decembrie 2020.

În vederea adaptãrii prevederilor acordului de împrumut la nevoile actuale ale sectorului, la data de 3 noiembrie 2020 s-a solicitat BIRD restructurarea acordului de împrumut astfel:
extinderea datei limitã de tragere a sumelor împrumutului cu pânã la 5 ani,
majorarea împrumutului cu 150 mil. EUR pentru a permite realizarea  celor douã centre de mari arși, centrul din cadrul Spitalului Clinic de Urgențã pentru Copii Grigore Alexandrescu și, respectiv, din cadrul Spitalului Județean Târgu-Mureș, precum și alte achiziții de echipamente medicale.

În acest context, s-a convenit cu BIRD ca restructurarea sã fie efectuatã în 2 faze:
prima fazã – extinderea datei limitã de tragere a împrumutului actual cu 4 ani,
a doua fazã – contractareafinanțãrii adiționale, în valoare de 150 mil. EUR, care face obiectul unui acord de împrumut separat.

Prin scrisoarea din 20 noiembrie 2020, BIRD confirmã acceptul sãu cu privire la extinderea temporarã a datei limitã de tragere cu cca. 3 luni, respectiv pânã la 31 martie 2021. În prezent se așteaptã primirea de la BIRD a confirmãrii extinderii finale cu pânã la 4 ani (respectiv pânã în 2024).